400-808-2393

LANGUAGE

เครือข่ายการแพทย์

ปัญหาที่พบบ่อย

การเก็บไข่เจ็บหรือไม่? และมีขั้นตอนอย่างไร

2019-03-21    924

ทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจะทำการเก็บไข่ในห้องผ่าตัด โดยผู้รับบริการจะไม่รู้สึกตัวภายใต้การให้ยาระงับความรู้สึกและเพื่อคลายกังวลผ่านการควบคุมดูแลของวิสัญญีแพทย์ ,สูตินรีแพทย์ทำการดูดเก็บของเหลวในไข่เพื่อค้นหาเซลล์ไข่ จากนั้นเซลล์ไข่จะถูกถ่าย

กลับ