400-808-2393

LANGUAGE

เครือข่ายการแพทย์

ปัญหาที่พบบ่อย

ในการทำเด็กหลอดแก้วจำเป็นจะต้องเสริมฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนด้วยหรือไม่?

2019-03-18    918

การทำเด็กหลอดแก้วทำให้มีฮอร์โมนไม่เพียงพอต่อการสร้าง Corpus luteum ซึ่งเป็นแหล่งผลิตโปรเจสเตอโรนตามธรรมชาติ ดังนั้นแพทย์จึงมีความจำเป็นต้องให้ฮอร์โมนโปรเจสเตอโรนเพื่อช่วยเพิ่มโอกาสให้ตัวอ่อนที่เกิดจากการทำเด็กหลอดแก้วฝังตัวและเจริญเติบโตตามปกติ