400-808-2393

LANGUAGE

เครือข่ายการแพทย์

ปัญหาที่พบบ่อย

รับประทานอย่างไรถึงจะส่งผลดีต่ออสุจิและทำให้อัตราความสำเร็จของการทำเด็กหลอดแก้วเพิ่มขึ้น?

2019-03-18    948
ทั้งก่อนและหลังการกระตุ้นไข่ ฝ่ายชายควรรับประทานอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ ซึ่งอาหารเหล่านี้จะส่งผลให้สเปิร์มมีคุณภาพที่ดีขึ้น และจะทำให้ได้ตัวอ่อนที่เกิดหลังการผสมมีคุณภาพที่ดีด้วย ดังนั้นฝ่ายชายจะต้องใส่ใจต่ออาหารที่รับประทานเป็นอย่างยิ่ง