400-808-2393

LANGUAGE

เครือข่ายการแพทย์

In Vitro Fertilizationการทำเด็กหลอดแก้วในประเทศไทย
การทำเด็กหลอดแก้วในประเทศไทย
การทำเด็กหลอดแก้วในประเทศไทย

บริการ CEF BANGKOK ใช้มาตรฐานการรักษาเดียวกันกับโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา
เพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากที่สุด

ต้องการนัดหมาย
 • Assisted
  reproductive services
  บริการด้านเทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์
  CEF ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงในการวินิจฉัยและดูแลรักษาผู้มีบุตรยาก รวมถึงห้องปฏิบัติการในการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน แช่แข็งอสุจิและไข่ ซึ่งใช้มาตรฐานเดียวกันกับสหรัฐอเมริกาเพื่อเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์

 • Detection of
  genetic genes
  การตรวจทางพันธุกรรม
  PGD/NGS/PGS คือ การตรวจคัดกรองความผิดปกติระดับยีนของตัวอ่อนก่อนการย้ายตัวอ่อนกลับเข้าสู่โพรงมดลูก เพื่อค้นหาโรคหรือความผิดปกติของโครโมโซมซึ่งได้รับการถ่ายทอดทางพันธุกรรม เพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ตัวอ่อนที่สมบูรณ์แข็งแรงมากที่สุด เพื่อป้องกันการถ่ายทอดความผิดปกติของโครโมโซมหรือโรคทางพันธุกรรมในครอบครัวไปสู่รุ่นต่อไปได้

 • Egg and
  embryo freezing
  การแช่แข็งไข่และตัวอ่อน
  การแช่แข็งไข่และตัวอ่อน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อช่วยรักษาคุณภาพของไข่และตัวอ่อนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ที่สุด

 • Medical
  examination
  ขั้นตอนการตรวจ
  ขั้นตอนการตรวจ ฝ่ายหญิง ตรวจร่างกาย รับการปรึกษาครั้งแรก ตรวจเลือดทั่วไป ตรวจระดับฮอร์โมน อัลตราซาวด์มดลูก รังไข่ และวัดความยาวปากมดลูก ฝ่ายชาย : ตรวจร่างกาย รับการปรึกษาครั้งแรก ตรวจเลือดทั่วไป ตรวจวิเคราห์น้ำอสุจิ

ปรับให้เข้ากับ
CEF เป็นกลุ่มแพทย์แบรนด์ระดับไฮเอนด์ มีทีมผู้เชี่ยวชาญพร้อมที่จะให้บริการทั้งทางด้านระบบสืบพันธุ์และนรีเวช

CEF Bangkok VS การทำเด็กหลอดแก้วในประเทศจีน
CEF BANGKOK ใช้เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์ขั้นสูงเพื่อให้บริการด้านการรักษาภาวะมีบุตรยากและการดูแลทางนรีเวชที่เหมาะสม

CEF Bangkok ประเทศจีน
 • 80% เปอร์เซ็นต์การประสบ
  ความสำเร็จ
  40%
 • PGD/PGS เทคโนโลยี
  การทำเด็กหลอดแก้ว
  IVF—ET ,ICSI
 • ถูกกฎหมาย การคัดกรองทางพันธุกรรม ผิดกฎหมาย
 • ธรรมชาติ ยาที่ใช้ในการรักษา ธรรมชาติที่หาได้ภายในประเทศ
 • การคุ้มครองทางกฎหมาย การทำเด็กหลอดแก้ว ไม่ถูกตามกฎหมาย
 • มาตรฐาน ทันสมัยและรวดเร็ว ห้องปฎิบัติการ เครื่องมือต้องนำเข้า ทันสมัยแต่มีความล่าช้า
 • มีประสบการณ์ คุณวุฒิทางการแพทย์ ต้องฝึกอบรมในต่างประเทศ
 • ปรึกษาหนึ่งต่อหนึ่ง สภาพแวดล้อม แออัด ใช้เวลาในการรักษานาน
CEF Bangkok VS การทำเด็กหลอดแก้วในประเทศจีน

ขั้นตอนการทำเด็กหลอดแก้วของ CEF BANGKOK
ทีมงานให้บริการแบบครบวงจร

 • การตรวจสอบขั้นพื้นฐาน
 • คำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ
 • กระบวนการกระตุ้นไข่
 • เก็บไข่และสเปิร์ม
 • การเพาะเลี้ยงตัวอ่อน
 • กลับบ้านตั้งครรภ์
 • คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลตัวอ่อน
 • ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์
 • ทดสอบการตั้งครรภ์หลังจากประมาณ 12 วัน
 • ย้ายตัวอ่อนที่มีคุณภาพสูง
 • ตรวจPGD/PGS/NGS
กระบวนการทำหลอดแก้วในประเทศไทย

ข้อได้เปรียบของ CEF

CEF BANGKOK เป็นคลินิกด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และภาวะทางนรีเวชซึ่งอยู่ภายใต้การดูแลและควบคุมจาก CFG สหรัฐอเมริกา ตั้งอยู่ในอาคาร CRC Tower (ถนนวิทยุ) ใจกลางกรุงเทพมหานคร

CEF BANGKOK คลินิกด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และนรีเวช ภายใต้การดูแลและควบคุมจาก CFG สหรัฐอเมริกา สร้างขึ้นตามมาตรฐานสูงสุดเทียบเท่าโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา และยังมีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อน , แช่แข็งสเปิร์มและไข่ขั้นสูงที่ทันสมัยพร้อมกับระบบรักษาความปลอดภัยอัจฉริยะมาตรฐานจากสหรัฐอเมริกา เพื่อให้ผู้รับบริการทุกคนมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลรักษาที่มีประสิทธิภาพและทันสมัยมากที่สุด

ศูนย์เทคโนโลยีช่วยการเจริญพันธุ์และภาวะทางนรีเวช CEF เป็นหนึ่งในศูนย์การแพทย์ที่เก่าแก่และใหญ่ที่สุด ถูกก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ.1987 รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 34 ปีจวบจนถึงปัจจุบัน CEF มีสาขาทั้งหมดถึง 6 แห่งทั้งในสหรัฐอเมริกา ไทย และจีน และในอนาคตเราพร้อมจะขยายสาขาไปประเทศอื่นๆทั่วโลก

 • 4000
  ทารก +
  ทารกแรกเกิดทั้งหมด
 • 30
  ปี +
  ประสบการณ์การคลอดบุตร
 • 11
  โรงพยาบาล
  ทุกแห่งมีคลีนิค

ทีมแพทย์
CEF ประกอบด้วยทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการทำหลอดแก้วที่มีประสบการณ์ยาวนานมากกว่า 20 ปี

Botros Rizkแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

Botros Rizk

Dr.olarik MusigavongDr. Jacobson ผู้อำนวยการด้านการแพทย์ CEF ประเทศไทย

Dr.olarik Musigavong

Dr.Vuk Jovanovic,M.DDr.Vuk Jovanovic, M.D นักวิชาการจากมหาวิทยาลัย Columbia

Dr.Vuk Jovanovic,M.D

Dr. Peyman Saadat, M.DDr. Peyman Saadat, M.D., แพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเวชศาสตร์การตั้งครรภ์ในสตรีอายุมาก

Dr. Peyman Saadat, M.D

Dr . Rafif MousaDr. Rafif Mousa แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาผู้มีภาวะมีบุตรยากและการผ่าตัดด้วยหุ่นยนต์ประจำ CEF

Dr . Rafif Mousa

Napadon Yaibuates,M.D.อาจารย์ประจำภาควิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา โรงพยาบาลทหารอากาศ

Napadon Yaibuates,M.D.

Salinee Khongwut,M.D. ผู้เชี่ยวชาญของ CEF BANGKOK

Salinee Khongwut,M.D.
ดูเพิ่มเติม

สภาพแวดล้อม นอกจาก CEF BANGKOK จะเป็นคลินิกที่ได้มาตรฐานเทียบเท่าโรงพยาบาลในประเทศสหรัฐอเมริกาแล้ว เรายังมีห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงตัวอ่อนที่ได้มาตรฐานระดับสูง เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับการดูแลรักษาตามมาตราฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลในสหรัฐอเมริกา

 • แผนกต้อนรับส่วนหน้า
 • แผนกต้อนรับส่วนหน้า
 • ห้องรอ
 • ห้องผ่าตัด
 • ห้องผ่าตัด
 • ห้องผ่าตัด

ตัวอย่างการรักษา
CEF มีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ และได้ให้บริการลูกค้าในกว่า 25 ประเทศ

ดูเพิ่มเติม

ปัญหาที่พบบ่อย
ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเรา คือ การที่หลายพันครอบครัวยอมรับและเลือกให้เราดูแล

ดูเพิ่มเติม

ต้องการนัดหมาย กรุณากรอกแบบฟอร์มการนัดหมายออนไลน์และเราจะติดต่อคุณได้ตลอดเวลา